i){return(new c({o:user-貂蝉

欢迎访问中国民生时报官方网站
设为首页 | 收藏本站
国际新闻 民生新闻
时政新闻 经济新闻
军事新闻 体育新闻
部委信息 政坛人物
时事观察 政策解读
法治生活 法律法规
安全生产 食品安全 生态环保
健康卫生 房产商情 财经在线
娱乐资讯 旅游天下 科技之窗
文化名人 文化产业
中华情缘 书画收藏
报料投稿 查询系统
今天:
您所在的位置:Betway必威文化产业

i){return(new c({o:user-貂蝉

时间: 2019-07-06 19:30 作者:admin 来源:未知 点击:

 0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length0){l=!0;break}o=a,a=a[u]}return l?e.events.trigger(warn.config,setConfig cannot be set on +i):o[u]=s,e};var r=function(){var e,n,i,s,o,u=arguments[0]{},a=1,f=arguments.length,l=!1;for(boolean==typeof u&&(l=u,u=arguments[1]{},a=2),object==typeof ut.isFunction(u)(u={});a0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i>

 王者声誉漫画:哈喽行家好,我是拇指。正在王者峡谷中,有良众的美女,冷若冰霜的王昭君,肉体火爆的不知火舞,古灵精怪的小乔,喜悦萝莉安琪拉,性子躁急的大姑娘孙尚香,御姐芈月,那真是势均力敌啊。哦当然,又有咱们我见犹怜的貂蝉妹妹,尽管有战神吕布撑腰,可依旧总有少少别有效心的人打着她的小心……行动天神的二郎神,可不恐怕一个小小的战神吕布。这一天,他正在峡谷中排位,恰好排到了对面的貂蝉,念念本质又有些小促进呢,整场战役,杨戬就只盯着貂蝉,不管貂蝉藏到哪儿,他都能找到。这不,蹲正在草丛中的貂蝉,依旧被杨戬给发明了……貂蝉一脸弗成置信,睁着两只我见犹怜,泪汪汪的大眼睛,看着现时的杨戬问道:“你认识这么好啊?”我都藏到这儿了你还能找到!貂蝉愤愤不服的一直说道:“杨戬,你是不是开挂了,每次都知晓我的职位,这事儿肯定有蹊跷,哼!”貂蝉越念越错误劲……可此时的杨戬却捂着鼻子,抱着本身的哮天犬,一脸黑线的对貂蝉说:“你…你别讲话了,你的香水太浓了,差点把我的哮天犬熏死!”哈哈,这似乎有点尴尬啊……杨戬,其身世正在《西纪行》中有约略先容,是玉帝的妹妹下凡到尘凡与一名姓杨的凡人连接所生,杨戬的母亲也因而被玉帝责罚,压正在桃山,杨戬用斧劈开桃山救出母亲。又曾弾打凤凰,力诛八怪,与梅山兄弟结义。《封神演义》里,杨戬是玉鼎真人的门徒,修成八九玄功,有三只眼。古典神话《封神演义》中,杨戬被描摹得‘清奇秀雅’,‘扇云冠,水合服,腰束丝绦,脚登麻鞋’,是姜子牙的得力助手,堪称西岐第一上将。老汉子面临一群恨铁不可钢的学生叱怒道:我这么用尽心思地教你们为了什么?啊?

 \u53ef\u6b64\u65f6\u7684\u6768\u622c\u5374\u6342\u7740\u9f3b\u5b50\uff0c\u62b1\u7740\u81ea\u5df1\u7684\u54ee\u5929\u72ac\uff0c\u4e00\u8138\u9ed1\u7ebf\u7684\u5bf9\u8c82\u8749\u8bf4\uff1a\u201c\u4f60\u2026\u4f60\u522b\u8bf4\u8bdd\u4e86\uff0c\u4f60\u7684\u9999\u6c34\u592a\u6d53\u4e86\uff0c\u5dee\u70b9\u628a\u6211\u7684\u54ee\u5929\u72ac\u718f\u6b7b\uff01\u201d\u54c8\u54c8\uff0c\u8fd9\u597d\u50cf\u6709\u70b9\u5c34\u5c2c\u554a\u2026\u2026\u90a3\u4e48\u95ee\u9898\u6765\u4e86\uff0c\u8c82\u8749\u55b7\u8fd9\u4e48\u591a\u9999\u6c34\u662f\u8981\u6362\u8c01\u7ea6\u4f1a\u5462\uff1f\u738b\u8005\u8363\u8000\u5927\u4eba\u7269\uff1a\u6768\u622c\uff0c\u5176\u51fa\u8eab\u5728\u300a\u897f\u6e38\u8bb0\u300b\u4e2d\u6709\u7b80\u7565\u4ecb\u7ecd\uff0c\u662f\u7389\u5e1d\u7684\u59b9\u59b9\u4e0b\u51e1\u5230\u4eba\u95f4\u4e0e\u4e00\u540d\u59d3\u6768\u7684\u51e1\u4eba\u7ed3\u5408\u6240\u751f\uff0c\u6768\u622c\u7684\u6bcd\u4eb2\u4e5f\u56e0\u6b64\u88ab\u7389\u5e1d\u8d23\u7f5a\uff0c\u538b\u5728\u6843\u5c71\uff0c\u6768\u622c\u7528\u65a7\u5288\u5f00\u6843\u5c71\u6551\u51fa\u6bcd\u4eb2\u3002\u53c8\u66fe\u5f3e\u6253\u51e4\u51f0\uff0c\u529b\u8bdb\u516b\u602a\uff0c\u4e0e\u6885\u5c71\u5144\u5f1f\u7ed3\u4e49\u3002\u300a\u5c01\u795e\u6f14\u4e49\u300b\u91cc\uff0c\u6768\u622c\u662f\u7389\u9f0e\u771f\u4eba\u7684\u5f92\u5f1f\uff0c\u4fee\u6210\u516b\u4e5d\u7384\u529f\uff0c\u6709\u4e09\u53ea\u773c\u3002\u53e4\u5178\u795e\u8bdd\u300a\u5c01\u795e\u6f14\u4e49\u300b\u4e2d,\u6768\u622c\u88ab\u63cf\u8ff0\u5f97\u2018\u6e05\u5947\u79c0\u6c14\u2019\uff0c\u2018\u6247\u4e91\u51a0\uff0c\u6c34\u5408\u670d\uff0c\u8170\u675f\u4e1d\u7ee6\uff0c\u811a\u767b\u9ebb\u978b\u2019\uff0c\u662f\u59dc\u5b50\u7259\u7684\u5f97\u529b\u52a9\u624b\uff0c\u582a\u79f0\u897f\u5c90\u7b2c\u4e00\u5927\u5c06\u3002\u738b\u8005\u8363\u8000\u5c0f\u6bb5\u5b50\uff1a\u8001\u592b\u5b50\u9762\u5bf9\u4e00\u7fa4\u6068\u94c1\u4e0d\u6210\u94a2\u7684\u5b66\u751f\u53f1\u6012\u9053\uff1a\u6211\u8fd9\u4e48\u5455\u5fc3\u6ca5\u8840\u5730\u6559\u4f60\u4eec\u4e3a\u4e86\u4ec0\u4e48\uff1f\u554a\uff1f\u89d2\u843d\u91cc\u7684\u6768\u622c\u60a0\u60a0\u5730\u8bf4\uff1a\u4e0d\u5c31\u662f\u4e3a\u4e86\u90a3\u70b9\u94b1\u561b\u3002\u8001\u592b\u5b50\uff1a\u4f60\u9a6c\u4e0a\u7ed9\u6211\u6eda\uff01\uff01\uff01).attr(t).hide();return a.each(e,function(e,t){a().hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 要求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:汇集差错}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状况}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)>

 \u4f5c\u4e3a\u5929\u795e\u7684\u4e8c\u90ce\u795e\uff0c\u53ef\u4e0d\u60e7\u6015\u4e00\u4e2a\u5c0f\u5c0f\u7684\u6218\u795e\u5415\u5e03\u3002\u8fd9\u4e00\u5929\uff0c\u4ed6\u5728\u5ce1\u8c37\u4e2d\u6392\u4f4d\uff0c\u521a\u597d\u6392\u5230\u4e86\u5bf9\u9762\u7684\u8c82\u8749\uff0c\u60f3\u60f3\u5185\u5fc3\u8fd8\u6709\u4e9b\u5c0f\u6fc0\u52a8\u5462\uff0c\u6574\u573a\u6218\u6597\uff0c\u6768\u622c\u5c31\u53ea\u76ef\u7740\u8c82\u8749\uff0c\u4e0d\u7ba1\u8c82\u8749\u85cf\u5230\u54ea\u513f\uff0c\u4ed6\u90fd\u80fd\u627e\u5230\u3002\u8fd9\u4e0d\uff0c\u8e72\u5728\u8349\u4e1b\u4e2d\u7684\u8c82\u8749\uff0c\u8fd8\u662f\u88ab\u6768\u622c\u7ed9\u53d1\u73b0\u4e86\u2026\u2026

 \u8c82\u8749\u6124\u6124\u4e0d\u5e73\u7684\u7ee7\u7eed\u8bf4\u9053\uff1a\u201c\u6768\u622c\uff0c\u4f60\u662f\u4e0d\u662f\u5f00\u6302\u4e86\uff0c\u6bcf\u6b21\u90fd\u77e5\u9053\u6211\u7684\u4f4d\u7f6e\uff0c\u8fd9\u4e8b\u513f\u4e00\u5b9a\u6709\u8e4a\u8df7\uff0c\u54fc\uff01\u201d\u8c82\u8749\u8d8a\u60f3\u8d8a\u4e0d\u5bf9\u52b2\u2026\u2026

 -1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)-1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length>

 0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length>

 0},n.getGuid=function(){return r++},n.parseCallback=function(e){returnfunction==t.type(e)?e:!0===e?function(){location.reload()}:string==t.type(e)&&0===e.indexOf(http)?function(){location.href=e}:function(){}},n.setCookie=function(e,t,n){var r=new Date;n=void 0!==n?n:2,r.setTime(r.getTime()+864e5*n),document.cookie=e+=+encodeURIComponent(t)+;expires=+r.toGMTString()+;path=/},n.getCookie=function(e){var t=null,n=new RegExp((^ )+e+=([^;]*)(;$)),r=document.cookie.match(n);return r&&(t=decodeURIComponent(r[2])),t},n.throttle=function(e,t,n,r){var i,s,o,u=+(new Date),a=0,f=0,l=null,c=function(){f=u,e.apply(s,o)};return function(){u=+(new Date),s=this,o=arguments,i=u-(r?a:f)-t,clearTimeout(l),r?n?l=setTimeout(c,t):i=0?c():n&&(l=setTimeout(c,-i)),a=u}},n.debounce=function(e,t,r){return n.throttle(e,t,r,!0)},n.bind=function(e,n){if(e.bind&&e.bind===Function.prototype.bind)return e.bind(n);if(!t.isFunction(e))throw new TypeError;var r=[].slice.call(arguments,2),i=function(){var t=[].slice.apply(arguments);if(this instanceof i){var s=function(){};s.prototype=e.prototype;var o=new s;s.prototype=null;var u=e.apply(o,r.concat(t));return Object(u)===u?u:o}return e.apply(n,r.concat(t))};return i},n.initInputId=function(e){t(e).find(.quc-input:not([id])).each(function(e,r){var i=t(r),s=i.parent();if(s=LABEL==s[0].tagName?s:s.siblings(label),s.length){var o=quc_+i.attr(name)+_+n.getGuid();i.attr(id,o),s.attr(for,o)}})},n.selectText=function(e,n,r){var i=t(e),s=i.val().length;for(n=parseInt(n)0,r=parseInt(r)s;n).attr(src,o).hide();t(n.body).append(u),window[s]=function(){clearTimeout(a),delete r.object;var e=u[0].contentWindow,n=e.document,s=r.store=n.createElement(input);setTimeout(function(){s.addBehavior(#default#userData),n.body.appendChild(s),s.load(r.storeName),t.each(i.data,function(e,t){s.setAttribute(e,t)}),s.save(r.storeName)},30)};var a=setTimeout(function(){u.remove()},2e4)})}},set:function(e,t){this.object?this.object.set(e,t):(this.store.load(this.storeName),this.store.setAttribute(e,t),this.store.save(this.storeName))},get:function(e,t){if(this.object)return this.object.get(e,t);this.store.load(this.storeName);var n=this.store.getAttribute(e);return null!==n?n:t},remove:function(e){this.object?this.object.remove(e):this.store.removeAttribute(e)}},a={init:function(){this.data=this.data{}},set:function(e,t){this.data[e]=t},get:function(e,t){var n=this.data[e];return void 0!==n?n:t},remove:function(e){delete this.data[e]}},f=navigator.userAgent.toLowerCase(),l=f.match(/msie ([\d.]+)/),c=l&&l[1],h=6==c7==c;e.utils.storage=function(e){var t;switch(e){default:caselocal:try{t=window.localStorage?r:h?u:a}catch(e){t=a}break;casesession:try{t=window.sessionStorage?i:a}catch(e){t=a}break;casecookie:t=o()?s:a;break;casepage:t=a}return t.init&&t.init(),t},h&&u.init()}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n=立刻登录,r=e.ERROR={REALNAME_EMPTY:{errno:204,errmsg:请输入您确实凿姓名},REALNAME_INVALID:{errno:227,errmsg:请确认您输入确实凿姓名是否有误},ACCOUNT_EMPTY:{errno:1030,errmsg:请输入360帐号},ACCOUNT_INVALID:{errno:1035,errmsg:请确认您的帐号输入是否有误},ACCOUNT_DUPLICATE:{errno:1037,errmsg:该帐号仍旧注册,+n},USERNAME_DUPLICATE:{errno:213,errmsg:用户名仍旧被操纵,+n},USERNAME_EMPTY:{errno:215,errmsg:请输入用户名},USERNAME_INAPPROPRIATE:{errno:225,ermsg:用户名包括不得当实质},USERNAME_INVALID:{errno:199,errmsg:用户名应为2-14个字符,接济中英文、数字或_},USERNAME_NUMBER:{errno:200,errmsg:用户名不行全为数字},NICKNAME_EMPTY:{errno:205,errmsg:请输入昵称},NICKNAME_DUPLICATE:{errno:260,errmsg:昵称仍旧被操纵},NICKNAME_INAPPROPRIATE:{errno:226,errmsg:昵称包括不得当实质},NICKNAME_NUMBER:{errno:262,errmsg:昵称不行全盘是数字},NICKNAME_INVALID:{errno:15e3,errmsg:昵称应为2-14个字符,接济中英文、数字、_或.},EMAIL_EMPTY:{errno:203,errmsg:请输入邮箱},EMAIL_INVALID:{errno:1532,errmsg:邮箱体例有误},EMAIL_NOT_ACTIVATED:{errno:2e4},MOBILE_EMPTY:{errno:1107,errmsg:请输入手机号},MOBILE_INVALID:{errno:1100,errmsg:手机号体例有误},MOBILE_DUPLICATE:{errno:1106,errmsg:该手机号仍旧注册,+n},CAPTCHA_INVALID:{errno:78e3,errmsg:验证码差错请从头输入},CAPTCHA_INVALID_OLD:{errno:1670,errmsg:验证码差错请从头输入},CAPTCHA_EMPTY:{errno:78002,errmsg:请输入验证码},CAPTCHA_APPID_INVALID:{errno:1300,errmsg:验证码体例有误},SMS_TOKEN_EMPTY:{errno:1350,errmsg:请输入校验码},SMS_TOKEN_INCORRECT:{errno:1351,errmsg:校验码输入有误},PASSWORD_EMPTY:{errno:211,errmsg:请输入暗号},PASSWORD_INVALID:{errno:1065,errmsg:暗号长度应为6-20个字符},PASSWORD_LEVEL_LOW:{errno:54999,errmsg:暗号和平级别过低},PASSWORD_WEAK:{errno:54999,errmsg:暗号弱,有危害,请从头输入},PASSWORD_ORDERED:{errno:54999,errmsg:暗号不行为一连字符},PASSWORD_CHAR_REPEAT:{errno:54999,errmsg:暗号不行全为相似字符},PASSWORD_WRONG:{errno:220,errmsg:登录暗号差错,请从头输入},PASSWORD_NOT_MATCH:{errno:1091,errmsg:两次暗号输入纷歧律},PASSWORD_FULL_SHARP:{errno:54e3,errmsg:暗号不行包括中文字符,请从头修树},IDENTIFY_EXPIRE:{errno:153e3},NOT_SIGNED_IN:{errno:1501,errmsg:用户未上岸},UNKNOWN_ERROR:{errno:999999,errmsg:未知差错},SUCCESS:{errno:0,errmsg:操作告成},TIME_OUT:{errno:1,errmsg:汇集超时}},i=e.utils=e.utils{},s={1105:该手机号未注册360帐号,1402:手机号当天发送短信次数超限,201:该邮箱仍旧注册,+n,3e4:该手机号仍旧注册,请直接用手机号登录,30007:该手机号仍旧注册,请直接用手机号登录,65002:该帐号未开启短信登录效力,立刻开启,65001:该帐号只可通过短信登录,封闭此效力,221:帐号被封禁,点此接洽客服,78001:提交过于频。

 \u738b\u8005\u8363\u8000\u6f2b\u753b\uff1a\u54c8\u55bd\u5927\u5bb6\u597d\uff0c\u6211\u662f\u62c7\u6307\u3002\u5728\u738b\u8005\u5ce1\u8c37\u4e2d\uff0c\u6709\u5f88\u591a\u7684\u7f8e\u5973\uff0c\u51b7\u82e5\u51b0\u971c\u7684\u738b\u662d\u541b\uff0c\u8eab\u6750\u706b\u7206\u7684\u4e0d\u77e5\u706b\u821e\uff0c\u53e4\u7075\u7cbe\u602a\u7684\u5c0f\u4e54\uff0c\u751c\u7f8e\u841d\u8389\u5b89\u742a\u62c9\uff0c\u813e\u6c14\u66b4\u8e81\u7684\u5927\u5c0f\u59d0\u5b59\u5c1a\u9999\uff0c\u5fa1\u59d0\u8288\u6708\uff0c\u90a3\u771f\u662f\u5404\u6709\u5343\u79cb\u554a\u3002\u54e6\u5f53\u7136\uff0c\u8fd8\u6709\u6211\u4eec\u695a\u695a\u53ef\u601c\u7684\u8c82\u8749\u59b9\u59b9\uff0c\u5373\u4f7f\u6709\u6218\u795e\u5415\u5e03\u6491\u8170\uff0c\u53ef\u8fd8\u662f\u603b\u6709\u4e00\u4e9b\u522b\u6709\u7528\u5fc3\u7684\u4eba\u6253\u7740\u5979\u7684\u6ce8\u610f\u2026\u2026

 0&&!t.isPlainObject(s[i]))return r;s=s[i]}return t.isPlainObject(s)?t.extend({},s):s},e.setConfig=function(i,s){if(!i)return e.events.trigger(warn.config,setConfig parameter key is null or undefined),e;if(t.isPlainObject(i))return r(!0,n,i),e;for(var o,u,a=n,f=i.split(.),l=!1;f.length0;){if(u=f.shift(),void 0===a[u]&&(a[u]={}),!t.isPlainObject(a[u])&&f.length>

 -1?(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func},!0),s.push(i.get(i.getDomainApi(t)))):r(i=new c({o:sso,m:logout},{jsonp:func}),s.push(i.get(i.getDomainApi(t))))}),u(),a.when.apply(a,s)},fillProfile:function(e,t,n,i,s){return i=in,(new c({o:User,m:perfectInfo,crumb:e,userName:t,captcha:s,password:r(n),rePassword:r(i)},{},!0)).post().done(function(){u()})},perfectMobile:function(e,t,n,i){return(new c({o:user,m:perfectMobile,crumb:e,mobile:t,password:r(n),rePassword:r(n),smscode:i},{})).post()},checkQrCodeSignInStatus:function(){return(new c({o:sso,m:qrLogin},{jsonp:func})).get()},getAuthenticationStatus:function(e){return(new c({o:User,m:getShiMingStatus,crumb:e})).get()},submitAuthenMobile:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingCaptcha,mobile:e,captcha:t,crumb:n},{},!0)).post()},fillAuthenInfo:function(e,t,n){return(new c({o:User,m:verifyShiMingSmsCode,vt:e,vc:t,crumb:n},{},!0)).post()},authSendSmsToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendShiMingSmsCode,crumb:e,vt:t},{},!0)).post()}};var p={};a.each(e.sync,function(t,n){var r=function(){var r=arguments[0],i=t+(a.isPlainObject(r)?e.utils.JSON.stringify(r):[].join.apply(arguments)),s=p[i];return s?p[i]:(s=p[i]=n.apply(e.sync,arguments),s.always(function(){delete p[i]}),s)};r.funcName=n.funcName=sync.+t,e.sync[t]=r})}(QHPass),function(e){use strict;var t=e.$,n={charset:document.charsetdocument.defaultCharsetdocument.characterSetUTF-8,domainList:[360pay.cn,so.com,haosou.com,360.cn,360.com,qiku.com,360shouji.com],protocol:location.protocol.replace(:,),proxy:location.protocol+//+location.host+/psp_jump.html,ignoreCookie:!1};e.getConfig=function(e,r){r=void 0!==r?r:null;for(var i,s=n,o=e.split(.);o.length0;)if(i=o.shift(),0!=i.length){if(void 0===s[i]o.length>

 \u8c82\u8749\u4e00\u8138\u4e0d\u53ef\u7f6e\u4fe1\uff0c\u7741\u7740\u4e24\u53ea\u695a\u695a\u53ef\u601c\uff0c\u6cea\u6c6a\u6c6a\u7684\u5927\u773c\u775b\uff0c\u770b\u7740\u773c\u524d\u7684\u6768\u622c\u95ee\u9053\uff1a\u201c\u4f60\u610f\u8bc6\u8fd9\u4e48\u597d\u554a\uff1f\u201d\u6211\u90fd\u85cf\u5230\u8fd9\u513f\u4e86\u4f60\u8fd8\u80fd\u627e\u5230\uff01

 ).hide(),c=a.extend({},this.param,{proxy:e.getConfig(proxy),callback:o,func:o}),h=n(c,{name:u,target:f,url:tthis.ajaxOpt.url});return window[o]=function(t){clearTimeout(i);var n;for(var s in t)t.hasOwnProperty(s)&&(n=decodeURIComponent(t[s]),n.match(/^(\{.*\})(\[.*\])$/)&&(n=a.parseJSON(n)),t[s]=n);r.resolve(t),e.events.trigger(receive.sync,t)},i=setTimeout(function(){r.reject({method:post,url:t,status:{status:0,statusText:post 要求超时}})},this.ajaxOpt.timeout),r.always(function(e){try{delete window[o]}catch(e){window[o]=null}}),a(document.body).append(l).append(h),a(h).submit(),r.then(this.done,e.utils.bind(this.fail,this))},done:s(0),fail:function(t){if(https==this.protocol&&http:==location.protocol&&e.getConfig(retryWithHttp,!0))returnsso==this.ajaxOpt.data.o&&getToken==this.ajaxOpt.data.m&&(f=!0),this.retryHttp(t);var n=a.Deferred();return n.reject({errno:999999,errmsg:string==a.type(t)?t:汇集差错}),e.events.trigger(error.sync,t.urlthis.ajaxOpt.url),n.promise()},getDomainApi:function(e){return e=elocation.hostname.replace(/^(?:.+\.)?(\w+\.\w+)$/,$1),this.protocol+://login.+e},retryHttp:function(t){this.protocol=http,this.ajaxOpt.url=this.ajaxOpt.url.replace(/^https/,http),this.I360=请登录帐号}),t.promise()},e.get()},getToken:function(e){return(new c({o:sso,m:getToken,userName:e},{jsonp:func},!0)).get()},getUserInfo:function(t,n){var r=e.getConfig(headSize,100_100),i=e.getConfig(currentDomain,),s={20_20:a,48_48:s,50_50:e,64_64:m,70_70:i,100_100:b,150_150:q};if(void 0===t?t=!0:boolean!=a.type(t)&&(n=t,t=!1),t&&h&&void 0===n)return a.Deferred().resolve(h).promise();var o=new c({o:sso,m:info,show_name_flag:1,head_type:s[r]});return o.done=function(e){var t=a.Deferred();return e.qid?(void 0===n&&(h=e),t.resolve(e)):t.reject({errno:999999,errmsg:无法获取登录状况}),t.promise()},e.getConfig(ignoreCookie)?o.get():i&&e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(i)):e.utils.getCookie(Q)?o.get(o.getDomainApi(n)):a.Deferred().reject(e.ERROR.NOT_SIGNED_IN).promise()},getUserSecInfo:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/security/getUserSecInfo)},getIdentifyMethod:function(e,t){return(new c({o:User,m:getSecWays,crumb:e,sensop:t})).post()},getCaptchaUrl:function(t){var n=e.getConfig(captchaAppId,i360),r=new c({captchaScene:t,captchaApp:n});return r.get(r.I360+/QuCapt/getQuCaptUrl)},checkEmailExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkemail,loginEmail:e});return t.done=s(202),t.get()},checkUsernameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checkuser,userName:e});return t.done=s(1e4),t.get()},checkNicknameExist:function(e){var t=new c({o:User,m:checknickname,nickName:e});return t.done=s(259),t.get()},checkMobileNumberExist:function(e,t,n){var e=t?t+e:e;return n=n,(new c({o:User,m:checkmobile,mobile:e,type:n})).post()},checkEmailStatus:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.get(t.I360+/active/checkLoginEmailStatus)},getMobileState:function(){return(new c({o:user,m:getStateList,quc_lang:})).get()},checkMobileLogin:function(e){return(new c({o:user,m:checkLoginMethod,acctype:2,lm:1,account:e})).get()},checkSignUpCaptchaRequired:function(){var t=new c({captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)});return t.get(t.I360+/reg/checkcap)},checkSignInCaptchaRequired:function(t){var n={o:sso,m:checkNeedCaptcha,account:t,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360)};return(new c(n)).get()},identify:function(e,t,n,i,s){var o={o:User,m:checkSecWay,crumb:e,vtype:n,sensop:t};returnpwd==n&&(i=r(i),o.captcha=s),o.vc=i,(new c(o,{},!0)).post()},setUsername:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyUserName,userName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setNickname:function(e,t){return(new c({o:User,m:modifyNickName,nickName:t,crumb:e},{},!0)).post().done(function(){u()})},setEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,loginEmail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/active/doSetLoginEmail).done(function(){u()})},setSecEmail:function(e,t){var n=new c({crumb:e,secemail:t},{},!0);return n.post(n.I360+/profile/dosetsecemail).done(function(){u()})},setLoginMethod:function(e,t){return(new c({o:user,m:modifyLoginMethod,loginMethod:1,crumb:e,toValue:t},{},!0)).post().done(function(){u()})},setCookie:function(t,n){var r=e.getConfig(supportHttps,l),i=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();t=decodeURIComponent(t),void 0===n?n=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(n)(n=[n]);var s,o=[];return a.each(n,function(e,n){a.inArray(n,r)-1?(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func},!0),o.push(s.get(s.getDomainApi(n)))):i(s=new c({o:sso,m:setcookie,s:t},{jsonp:func}),o.push(s.get(s.getDomainApi(n))))}),a.when.apply(a,o)},sendSmsTokenNeedPhrase:function(e,t,n,r,i,s){var o=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,r=n,i=r,e=null),login==s?o=0:reg==s&&(o=2),(new c({o:User,m:sendSmsCodeNew,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:o,captcha:r,vt:i})).post()},sendSmsToken:function(e,t,n,r){var i=;returnboolean==typeof e&&(n=t,t=e,e=null),object==typeof n&&(n=n.areaCode+n.mobileNumber),findpwd==r&&(i=1),(new c({o:User,m:sendSmsCode,condition:t?1:2,account:n,crumb:e,sms_scene:i})).post()},sendEmailToken:function(e,t){return(new c({o:User,m:sendEmsCode,condition:1,crumb:e,vtype:t})).post()},sendActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/active/doSendActiveEmail)},sendSecActivationEmail:function(e){var t=new c({crumb:e});return t.post(t.I360+/profile/resendSecurityEmail)},sendSignUpActivationEmail:function(e){return(new c).get(e)},bindMobile:function(e,t,n){var t=t.areaCode+t.mobileNumber;return(new c({o:user,m:bindMobile,crumb:e,mobile:t,smscode:n},{},!0)).post().done(function(){u()})},signUp:function(t){var n={captchaFlag:!0,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),smDeviceId:i()};t=a.extend(n,t),t.password=r(t.password),t.passwordAgain=r(t.passwordAgain)t.password,o(t,{emailActiveFlag:loginEmailActiveFlag,passwordAgain:rePassword,smsToken:smscode,nickname:nickName,username:userName,agreeLicence:is_agree});var s=new c(t,{},!0);return s.post(s.I360+/reg/doregAccount).done(function(){u()})},signIn:function(t){var n={o:sso,m:login,lm:mobile==t.type?1:0,captFlag:1,rtype:data,validatelm:e.getConfig(signIn.mobile.isMustUseMobileSignIn,!1)?1:0,isKeepAlive:!1,captchaApp:e.getConfig(captchaAppId,i360),userName:t.account,smDeviceId:i()};returnmobile==t.type?t.acctype=2:t.password=r(t.password),a.when().then(function(){return t.tokene.sync.getToken(t.account).done(function(e){t.token=e.token})}).then(function(){return(new c(a.extend(n,t),{},!0)).post().done(function(){u()})}).then(function(t){return e.sync.setCookie(t.s)}).then(function(){return e.getUserInfo(!1)})},signOut:function(t){var n=e.getConfig(supportHttps,l),r=https==e.getConfig(protocol,null).toLowerCase();void 0===t!0===t?t=e.getConfig(domainList,[]):a.isArray(t)(t=[t]);var i,s=[];return a.each(t,function(e,t){a.inArray(t,n)>

(责任编辑:admin)

国际新闻

更多>>

民生新闻

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 报社动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统 | 网站地图 | xml地图
友情链接:锘縮ssss鑻忚嫃鑻忚嫃鑻忔墍鎵鎵鎵鎵
主办:中国民生时报社 联系电话:010—32656295 66889888 邮箱:admin@dede58.com
地址:北京市海淀区万寿路 邮编:570000
Copyright @ 2012-2018 Betway必威
沪ICP15541998号-1 京公网安备110102006107号 技术支持:广州织梦58网络工作室
网页底部信息在 后台--模板--默认模板管理--dibu.html文件中修改